web
aplikácie
mobil, tablet
responzívnosť

fotografia
portrét

konzultácie
správa systémov
podpora
koordinácia

bezpečnosť
penetračné testy
špeciálne služby

content
management system

zrealizujeme klientovu požiadavku aj v čase, kedy to iný nedokážu 24/7...

Prebiehajúce projekty

Vývoj novej webstránky, návrh a vývoj systému pre rezerváciu hodín, kurzov, administrácia objednávok a hodín, klientský a zľavový systém, prepojenie s...

Vývoj webstránky a rezervačného systému pre sieť hotelov s prispôsobením sa lokálnym potrebám týchto hotelov.

Posledný projekt

Realizácia webstránky spoločnosti MeDium Partners na redakčnom systéme typo3. Zároveň realizácia klientskej a administračnej zóny s napojením na SMS systém aktivácie/predĺženia/deaktivácie a callcentrum. Dodané služby:

  • redakčný systému typo3
  • konzultácie a aktívna účasť pri vývoji funkčnosti
  • vývoj separátnej klientskej a administračnej zóny
  • SMS systém aktivácie/predlžovanie/deaktivácia služieb s fakturáciu v rámci telco služieb
  • systém pre callcentrum
  • správa webstránky
  • technická podpora